Начало

Здравейте !


Ако търсите адвокат или искате да научите нещо повече за Вашите права, Вие сте попаднали на правилното място! Тук се пише на разбираем език за нещата от живота, които законодателят е подчинил на своята воля като е създал за това правни норми. С други думи, искам да дам знания за правата, задълженията и отговорностите на гражданите  и техните организации както  и да обясня юридическите правила, които трябва да направят обществените отношения по-справедливи.

 

Информацията, която ще намерите на сайта  е за безплатно ползване и е предназначена за обогатяване правните знания на посетителите на сайта,  но тя не е достатъчна за да водите успешно сами съдебни процеси. Четенето на правни текстове не е равносилно на юридическо образование и практика . Търсете навреме професионална помощ, тълкуването и прилагането на закона не е работа за самодейци. На сайта няма да намерите обяснения, чиято цел е да Ви убедят,че трябва да изберете мен за Ваш адвокат. Изборът е Ваш, а отношенията между адвокат и клиент се основават преди всичко на взаимно доверие.

 

Добре дошли в дебрите на правото !

Желая Ви ползотворно четене и до скоро виждане!
адвокат Стефка Атанасова